PDA

View Full Version : Mắt  1. glaucoma goc hep
  2. Làm quen với thuật ngữ ngành nhãn khoa
  3. Giác nghiệm(gonioscope)
  4. ảnh ngược chiều với vật qua thấu kính lồi
  5. suu tam
  6. Ghép Giác Mạc
  7. Trên võng mạc có gì?
  8. Y4 đi luân khoa mắt
  9. Giun chui lên mắt do ăn ốc sống
  10. Triệu chứng khi có bệnh ở mắt