PDA

View Full Version : Phát âm  1. Phát âm phụ âm:
  2. Semi Vowels /j/ /ɥ/ /w/
  3. 16 French Vowels
  4. Bài Tập Luyện Âm