PDA

View Full Version : Khác  1. "Nhi khoa cơ sở và bệnh học" nguồn ĐH Y Dược Huế
  2. sot cao co giat o tre em
  3. Trisomy 13
  4. Trisomy 18
  5. Khi trẻ bệnh thì luôn kiểm tra tai mũi họng trước.Tại sao???(group 6 swim or sink)
  6. Đánh giá tri giác - người lớn glasgov, trẻ em glasgov. blantyre, AVPU
  7. Bai Tap (Nhom 1 To 1 YAK34)
  8. Bệnh tay chân miệng