Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Minh Huy 16-8-2016-CAD

Messages

  1. Bệnh mạch vành, cần phân biệt Re-vasculization vs. Re-perfusion. Có trường hợp đã lập lại lưu thông mạch máu không reperfusion không tốt do BN bị sốc do tim. Lúc này khái niệm vận mạch và counterpulsation cần hiểu cho đúng.
  2. Nắm vững 5 chỉ định re-vasculization.
  3. Đánh giá nhồi máu trước và sau PCI dựa vào 3 yếu tố: a. Enzyme cutpoints, b. Angiographic evidence, c. ECG.
  4. Tỷ lệ restenosis của PCI trong 3 trường hợp: a. Angioplasty và đặt stent có thuốc, b. Angioplasty và đặt stent không thuốc, c. Angioplasty và không đặt stent.
  5. Brachytherapy sau PCI có tái hẹp (Xem)
  6. Off-pump bypass surgery: Xem
  7. On-pump bypass surgery: Xem

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 17/08/2016
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
23.060.790
47 người đang xem


.