Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Tuyền 17-4-2015

Harrison 2013, trang 96.

Homework

  1. Trên lâm sàng người ta chia NMCT ra làm 2 nhóm: ST chênh lên và ST không chênh lên để làm gì?

Messages

  1. Trang 96, “With infarction, depolarization (QRS) changes often accompany repolarization (ST-T)”.
  2. Hình 11-4, không gian 3 chiều (chú ý Vector).
  3. Ứng dụng thuật toán Correlation của SPSS vào “Careful ECG-pathology correlative studies have indicated that transmural infarcts may occur without Q wavws and that subendocardial (nontransmural) infarcts sometimes may be associated with Q waves”.

 

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 31/10/2017
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
23.255.362
34 người đang xem


.