Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Huệ 8-8-2015

Messages

  1. Laparoscopic herniorrhaphy (Xem)
  2. Có 4 đường Laparoscopy: a. Intra-abdominal, b. Retroperitoneal, c. Transabdominal Pre-peritoneal, d. Extraperitoneal.
  3. Phân biệt bản chất của Monosomy và trisomy. Kể tên từng loại bệnh lý. Chọn bạn đời và thời điểm đẻ con sao cho con không bị bệnh trên.
  4. Máu chiếm 8% thể trọng. Ba của em 60 tuổi, cao 160cm, nặng 70Kg. H/A 160/100. Mạch 100. Làm sao biết máu thật của ba bạn là bao nhiêu?
  5. pH máu: a. Học 2 từ: oxyhemoglobin và Deoxygenated hemoglobin (Xem) , b. Ôn sinh hóa: H20 + CO2  ß> H2CO3 ß> H+ + HCO3-, c. Đứng ở đầu giường BN: SpO2, SaO2, Kiềm chuẩn-kiềm dư-kiềm dự trữ.
  6. Chyme vs. Chyle.
  7. PD&PK.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 08/08/2015
 1  2 
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
23.934.217
93 người đang xem


.