Đáp án Boy with fever and rash

Correct answer : A. Serum sickness like illness

Serum sickness like reaction can occur following the use of certain drugs, especially cefaclor in children. It presents with an urticarial / purpuric rash, arthritis, lymphadenopathy and fever. But unlike true serum sickness (a type III hypersensitivity response), it is not caused by circulating immune complexes.

Pgblazer
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 04/09/2013
Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
21.660.854
40 người đang xem


.