absorb vs. reabsorb

Trong physiology, chỗ nào hấp thu, chỗ nào tái hấp thu bạn cần để ý.

Ví dụ: chỗ highlight trong hình...

speech
Vậy tại sao người điếc bẩm sinh không nói được?

Vậy tại sao trước lúc chết bao giờ cũng nói lời...

dysphagia

Vì sao người hút thuốc lá nhiều thì nuốt khó hơn người khác?

Gợi ý làm bài: