Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Taste-bangtram-yk41

Vì sao lưỡi ta phân biệt được mặn, ngọt, chua, cay?

Bài làm hay của Băng Trâm, yk41.

Xem

 

.