Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Bỏng nắng-yk41-minhkhoa

Bỏng nắng- phân biệt bỏng do tắm biển và tắm sông.

Bài làm hay của Cường, lớp Minh Khoa, yk41.

.