Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Cây hệ đệm

 Hệ đệm, học theo mindmap. Nhưng, các bạn nên xếp buffer thành 3 nhóm thôi (nhập Hb&Protein vào 1).

Messages

1. Aldosterone: a. Làm gì khi bạn chơi thể thao? b. Làm gì khi bạn ngồi học?

2. Y2 nam mỗi...

Thắng-17-12-2014

Messages

1. Thuộc bảng 15-1, 2 chỉ số của 3 cột.

2. Vì sao mẹ hay thở dài hơn ba?

Homeworks

1. Minh chứng...

oxytocin-vtt

THÙY SAU TUYẾN YÊN NAM CÓ TIẾT OXYTOCIN KHÔNG? CƠ CHẾ TIẾT? AI MANG NÓ ĐI? ĐI ĐẾN ĐÂU ?...

Trí-20-12-2014

Homeworks

1. Basic sciences trong trường Y của VN có toán-lý-hóa-sinh…Mô hình này có từ đâu? Khi khi nào? Ai dạy?...

T4-dynamic

Sơ đồ A, T4 (Thyroxine) của tuyến giáp được sử dụng như thế nào. Liên hệ T4 (Tình, Tiền, ...)...

Menarche

Có kinh sớm dễ bị ung thư. Mãn kinh muộn có lợi. Bài hay của yk37.

scotophilia Nhi 16-12-2014 Vy 14-12-2014 Tuyên 14-12-2014 Sĩ-13-12-2014 Nhi-13-12-2014

Ngoại ngữ Thuốc Nhi Sản Ngoại - Thủ thuật - Mổ Bệnh học nội - Phác đồ Đọc giúp bạn Vui để học Basic sciences Đề thi E-LearningDiễn đàn Y Cần ThơQuyên Góp

Số lượt truy cập
23.679.556
70 người đang xem


.