supraclavicular node

1. Hạch thượng đòn T là nơi đổ về của ống ngực T lấy bạch dịch từ ống tiêu hóa....

respiration-yk41

Hệ hô hấp: anatomy ứng dụng lâm sàng.

Bài làm tốt của Việt Hoàng, yk41.

Xem